E-kullen

Föddes den 28/4-23


HD:

ED:

MH:

JLPP: hereditärt fri


HD: A (A+A)

ED: UA

MH:

JLPP: hereditärt fri


HD:

ED:

MH:

JLPP: hereditärt fri


  HD: A (A+A)

  ED: 1 (1+0)

  MH:

  JLPP: hereditärt fri


  HD: 

  ED:

  MH:

  JLPP: hereditärt fri


  HD: A (A+A)

  ED: UA

  MH:

  JLPP: hereditärt fri


  HD: A (A+A)

  ED: 1 (1+0)

  MH:

  JLPP: hereditärt fri