E-kullen

Föddes den 28/4-23


HD:

ED:

MH:

JLPP: hereditärt fri


HD:

ED:

MH:

JLPP: hereditärt fri


HD:

ED:

MH:

JLPP: hereditärt fri


  HD:

  ED:

  MH:

  JLPP: hereditärt fri


  HD:

  ED:

  MH:

  JLPP: hereditärt fri


  HD:

  ED:

  MH:

  JLPP: hereditärt fri


  HD:

  ED:

  MH:

  JLPP: hereditärt fri